عملکرد اجتماعی وعلوم
۹۷/۰۸/۲۳ ۱۴:۰۵:۰۵

                    فلما تبین  له  انه عدوا لله تبرا منه                    سوره توبه  ایه ۱۱۴

               تدریس هدیه  تا صفحه ی ۳۲  و حل تمارین  مربوط به تولا و تبرا کامل ګردید

           ارزشیابی  تیزهوشان برتر علوم   انجام شد  و دانش اموزانی  که  تمایل به حل  open book  داشتند برای 

                     تکمیل نهایی و یادگیری  کامل ، برگه امتحانی  به خانه مرجوع شد 

                    کتاب  کمک درسی  هدیه کامل گردد  و روز شنبه با خود بیاوردند 

                       تدریس درس 7 مطالعات  کامل گردید