عملکرد اجتماعی وعلوم
۹۷/۰۸/۲۲ ۱۴:۰۲:۴۰

                               به نام یکتای بی همتا 

  امروز  با تکمیل روزنامه دیواری  بسیار زیبای کشاورزی   از کتاب مطالعات  ، به دیوار  نصب کردیم 

 درس  سفر به اعماق  زمین  ، با تخم مرغ های ابپز شده  "  تقسیم لایه های زمین بر اساس خواص  شیمیایی 

 به سه دسته پوسته ، گوشته  و هسته  تدریس شد 

کتابهای بهروش  داده شد و تا  روز شنبه مطالعه شود و با خود بیاورید