عملکرد اجتماعی وعلوم و هدیه
۹۷/۰۸/۰۵ ۱۵:۵۵:۱۸

                                   با نام خدای  توانا

                       عملکرد مطالعات   : پرسش و پاسخ  جامع و تدریس از  بقیه  درس محصولات کشاورزی

                       علوم نیز  تدریس از کتاب  بهروش  و  انواع  فولاد ها

                       هدیه نیز درس جدید تدریس شد 

                           تکلیف"  سه درس اول علوم پرسیده می شود  . 

   برای تهیه روزنامه دیواری  : هر دانش اموز  چندین خبر  در مورد کشاورزی   از روزنامه ، مجله و اینترنت تهیه کند  تا هفته اینده فرصت دارید مطالب تهیه شود .روزنامه دیواری در مدرسه کامل می شود