عملکرد اجتماعی وعلوم
۹۷/۰۷/۲۹ ۱۶:۰۴:۴۷

                                                        به نام  حق

                                  عملکرد علوم  :  حل نمونه سوالات  واله و  پرسش و پاسخ با بازی  مهره ها 

                                   عملکرد  مطالعات : گزارشی که   دانش اموزان  ا زتصمیمات مهم  معلمان و یا اولیا خود 

                                      در زندگی تهیه کردند  در  کلاس خواندند 

                                        و از اول تا درس 6 پرسش انجام شد 

                                       روز سه شنبه ارزشیابی  علوم از دو درس اول  برگزار می شود