۹۷/۰۷/۲۸ ۱۵:۵۹:۰۷

                                     به نام خالق زیبایی ها

                امروز  علوم تدریس از مبحث  مشخصات فلزات  و  حل تمارین  واله برگزار شد 

                مطالعات پرسش و پاسخ و  تدریس  کامل از درس 6

               هدیه نیز با دانش اموزان به مرور ایه ها  و پرسش از معانی  ایات   داشتیم

                    ازمون انلاین نیز برگزار شد