عملکرد علوم
۹۷/۰۷/۲۴ ۱۴:۰۷:۴۷

                                             با نام و یاد خدای توانا 

عملکرد    امروز  علوم به  حل نمونه سوالات بهروش پرداختیم 

 دانش اموزان  از مطالعه  درس علوم  و مطالعات و هدیه  غافل نشوید  با برنامه ریزی  دروس خود را مرور کنید