عملکرد اجتماعی وعلوم و هدیه
۹۷/۰۷/۲۱ ۱۴:۳۵:۵۸

 

                                       با نام ویاد خدای توانا

 عملکرد علوم :  امروز تدریس از  تناسب برگ دفتر و اصله درخت  و  حل تمارین از  این مباحث  داشتیم 

             در ادامه ، دانش اموزان  نیز به تدریس دوباره  در س  با توضیح کامل پرداختند 

عملکرد مطالعات : تدریس  درس 5  و پرسش و پاسخ  جامع  با بازی  دبلنا  در کلاس انجام شد و دانش اموزان 

با کار گروهی برای امادگی  از شناسایی استانها به  مسابقه  پازل  نقشه ایران گذراندند