۹۷/۰۷/۱۸ ۱۳:۳۴:۱۵

                         ولقد ارسلنا رسلنا  بالبینات  و انزلنا  معهم  الکتاب                 سوره حدید  ایه 25

امروز  در درس هدیه  رو خوانی و حفظ خوانی  سه ایه  را به صورت گروهی کار کردیم  البته با معنی  حرف به حرف ایات 

در زنگ اجتماعی  پرسش و پاسخ  از اول تا درس 4  و در اخر  به شناسایی استانهای ایران و  نوشتن  اسامی بر اساس حروف الفبا 

 سپری شد 

          برای درس هدیه  در منزل از کتاب  ارمان هدیه  می توانید استفاده کنید 

تا پایان  ماه مهر فرصتی باقی نمانده  دانش اموزان  برای کسب امتیازات بیشتر  تنها دو هفته فرصت دارید

                                                 تعطیلات  بر شما خوش