عملکرد اجتماعی وعلوم
۹۷/۰۷/۱۶ ۱۵:۲۳:۲۸

                          ن و القلم وما یسترون 

 گزارش کلاسی تا این ساعت ا ز  روز :  بر اساس بودجه بندی درسها درس  دوم علوم تدریس شده و این هفته به تدریس از کتاب 

بهروش  می پردازیم  روز یکشنبه  یک ارزشیابی  از علوم سال گذشته   انجام شد و  تحقیق های   درس هدیه  در مورد 

 واقعه ی روز عاشورا و خانواده ی امام حسین  (ع)  در کلاس ارائه  شد 

 در  راستای کمپین  مشارکتی از کاغذ های بازیافت  دانش اموزان  کاغذ و کتاب و دفاتر  بازیافت خود را به  کتابفروشی 

پاسارگاد تحویل داده و به ازای ان  لوازم التحریر  تهیه کنند   ممنون از دانش اموزان وظیفه شناس