عملکرد علوم و تکلیف
۹۷/۰۷/۱۰ ۱۴:۲۰:۳۲

                      با نام یاد  خدای یکتا 

امروز   کتاب  بهروش علوم  واله به  دانش اموزان  داده شد  و از درس دوم این کتاب تدریس شد 

 تکلیف :    درسنامه  درس  اول کتاب بهروش  به طور کامل مرور و تمرین شود 

  این کتاب  واله روز شنبه  با خود به کلاس بیاورند و در ضمن این کتاب  به همراه کتب درسی  در  مدرسه می ماند