تبریک سال تحصیلی ۹۷
۹۷/۰۷/۰۹ ۱۵:۳۵:۴۶

 

  با نام و یاد حق و  سپاس  الطاف الهی سال تحصیلی ۹۷ را اغاز کردیم