عملکرد اجتماعی وعلوم
۹۶/۱۲/۰۵ ۱۴:۰۵:۵۳

                       با نام و یاد حق

 عملکرد  علوم امروز تدریس درس جدید و  حل نمونه تستهای  واله  علوم و در س مطالعات نیز تمرینات کتاب واله حل شد 

                       تکلیف 

                                    

با  توجه به درس مطالعات " اشنایی با  فرهنگ ، پوشاک و  نظام اجتماعی  و زندگی در ایران و دیگر نواحی جهان

 برای روز   یکشنبه  96/12/6  یک جشنواره  از غذای  محلی  برای دانش اموزان  دو پایه  پنجم و ششم در نظر گرفته شد   .

     زمان جشنواره  دو زنگ اخر    تعیین شده است  .

 غذاهای محلی  در چیدمان زیبا در یک ظرف در دار  قرار بگیرد  .  و استفاده از دسر و شیرینی و ترشی و نوشیدنی محلی 

  اختیاری است . در ضمن   به دانش اموزانی که در جشنواره با لباس محلی  و بومی  حضور   یابند بورس دیگری  اختصاص  دادیم.