عملکرد اجتماعی وعلوم
۹۶/۱۱/۱۵ ۱۴:۰۴:۳۷

   با نام و یاد خدای متعال 

 امروز به مرور تدریس  انرژی جنبشی پردادختیم  و  مسائل  چگالی ها و انرژی  ها را حل کردیم 

                                                  

    تکلیف

      ارزشیابی  بهمن ماه مطالعات      " از اول تا جایی که تدریس  شده   "فردا  برگزار می گردد 

 از  تکلیف  دیروز  "مبحث  انرژی جنبشی   5  سوال  بر روی برگه A4 نوشته شود و فردا  با خود بیاورید "

 کار برگ   کار در منزل  چگالی  نیز  با حل  نمونه سوالات   کامل و صحیح   فردا با خود بیاورید