عملکرد اجتماعی وعلوم
۹۶/۱۱/۱۴ ۱۴:۰۵:۴۱

          با سلام 

درس علوم با موضوع  انرژی  جنبشی   از کتاب درسی و مبتکران تدریس  شد و نمونه سوالات 

مربوط به آن   حل شد 

 درس 18  مطالعات اجتماعی  تدریس شد

زنگ ازمایشگاه نیز دانش اموزان با  مباحث اصطکاک و اهنربا  و  چگالی به صورت فیزیکی اشنا شدند و با اندازه گیری  دقیق 

با ترازو   با مفهوم   حجم و  جرم و چگالی   اشنا شدند 

        تکلیف

 از مبحث  انرژی جنبشی   5  سوال  بر روی برگه A4 نوشته شود و فردا  با خود بیاورید 

 کار برگ   کار در منزل  چگالی  نیز  با حل  نمونه سوالات  فردا با خود بیاورید