عملکرد ریاضی روزدو شنبه

ضمن عرض سلام و روزبخیر

ریاضی :

حل نمونه سوالات از کسر جهت آمادگی آزمون واله

تکلیف :

حل صفحاتی که در کلاس مشخص کردم از کتاب به روش

فارسی :

پاسخ به سوالات کتاب نگارش

برگزاری ارزشیابی درس 8

عملکرد ریاضی روز یک شنبه

ضمن عرض سلام و وقت بخیر

ریاضی :

حل نمونه سوالات مختلف جهت آمادگی آزمون واله

تکلیف :

حل تمرینات مرور فصل 3

فارسی :

تدریس شعر دریا قلی به همراه نکات مهم لطفا حتما مطالعه شود جهت ارزشیابی فردا

تکلیف :

رونویسی بند دوم دریاقلی ـ آمادهکردن  درس آزاد برای فردا

عملکرد ریاضی روز شنبه

عملکرد :

ریاضی :تدریس تقسیم اعشار بر اعشار

حل نمونه سوالات مختلف

تکلیف :

حل تمرینات کتاب درسی و صفحه 84 کتاب کلاغ سپید

فارسی :

تدریس درس 8 دریا قلی

تکلیف :

رونویسی از بند اول درس

 

عملکرد ریاضی روز یک شنبه

ضمن عرض سلام و روزبخیر

ریاضی :

تدریس تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی

حل کار در کلاس و فعالیت ها

تکلیف :

تمرین صفحه ی 55 کتاب درسی

فارسی :

تدریس معنی و نکات شعر ای وطن

تکلیف :

مطالعه درس 4و5 جهت ارزشیابی کلاسی

تکلیف و عملکرد روز چهارشنبه

با سلام و ضمن عرض خسته نباشید و خدا قوت

ریاضی :

ضرب عدد های اعشاری در اعداد دهدهی تدریس شد و کار در کلاس و فعالیت ها در کلاس کار شد.

تکلیف :

حل تمرین صفحه 51 کتاب درسی

فارسی :

برگزاری ارزشیابی املا از درس 4

تکلیف :

رونویسی از صفحه دوم درس ای وطن

پسرای گلم

آخر هفته خوب و شادی را سپری کنید و روز شنبه سرحال و شاداب در کلاس درس حاضر شوید.

عملکرد ریاضی روز یک شنبه

با سلام و عرض خسته نباشید

ریاضی :

تدریس فصل 3 عدد اعشاری و حل کار در کلاس و فعالیت ها

تکلیف :

حل سوالات کتاب کلاغ سپید صفحه ی 70 تا 72

فارسی :

تدریس بخوان و بیندیش (دوستان همدل )

حل درس 5 کتاب نگارش فارسی

تکلیف :

مطالعه درس 4 از روی کتاب واله و پاسخ به تست های کتاب واله درس 4

عملکرد ریاضی روز چهار شنبه

با سلام

ریاضی :

حل نمونه سوال از مبحث کسر

برگزاری لیگ ریاضیات

تکلیف :

حل تست مهندس فتحی مبحث کسر تا جایی که در کلاس علامت زدید

تکرار و تمرین جهت آزمون تستی روز شنبه ار مبحث کسر

فارسی :

برگزاری آزمون درس 1تا 5

حل کتاب نگارش

تکلیف :

رونویسی از ادامه درس هفت خان تا آخر درس

حل تست های کتاب واله درس 3

عملکرد ریاضی روزدو شنبه

با سلام و عرض ادب

ریاضی :

تدریس نکات مهم فصل کسر و حل نمونه سوالات مختلف

حل تست های عدد صحیح از کتاب مهندس فتحی

تکلیف :

حل تمرینات پایان فصل 2 در کتاب درسی

فارسی :

تدریس معنی و نکات مهم درس هفت خان رستم

تکلیف :

رونویسی از صفحه دوم درس هفت خان

تکلیف و عملکرد روز چهارشنبه

با سلام و عرض خدا قوت خدمت اولیا گرامی

امروز آزمون واله برگزار شد .

سوالات 3 و 4  امتیازی کانگورو سال 2003 در کلاس کار شد.

 

ریاضی :

پنج شنبه : حل سوالات صفحه 58 تا 60 کتاب کلاغ سپید

شنبه : حل سوالات صفحه 61 و 62 کتاب کلاغ سپید

فارسی :

رونویسی از صفحه اول هفت خان رستم

عملکرد ریاضی روز یک شنبه

با سلام و عرض خسته نباشید

تکلیف :

فقط تکرار و تمرین جهت آزمون جامع قردا (ریاضی ـ فارسی ـ عبلوم ـ هدیه )

عملکرد روز شنبه

با سلام و عرض خسته نباشید

ریاضی :

تدریس راهبرد رسم شکل

حل فعالیت و کار در کلاس پایان فصل

تدریس نکات فصل کسر کتاب به روش

تکلیف :

حل تمرینات مربوط به عدد صحیح از کتاب به روش صفحه 47 تا 49

 

فارسی :

تدریس دستورزبان نقش حروف و متمم

برگزاری ارزشیابی تستی درس 1 به سبک سوالات تیزهوشان

تکلیف :

رونویسی ادامه درس

لطفا سوالاتی را که در آزمون غلط نوشتید در دفتر فارسی نکات وارد کرده و پاسخ صحیح دهید.

عملکرد ریاضی روز چهار شنبه

ضمن عرض سلام و آرزوی قبولی عزاداری امام حسین (ع)

ریاضی : تدریس محاسبات با کسر

تدریس نکات مهم کاردرمنزل واله

برگزاری لیگ ریاضیات

تکلیف :

حل صفحه 52 تا 55 کتاب کلاغ سپید ـ تکرار و تمرین کار در منزل واله

فارسی :

تدریس حکایت +نکات مهم

تدریس یادآوری مفعول و قالب شعری (مثنوی)

تکلیف : رونویسی ادامه درس تا پایان صفحه

مطالعه درس 1 جهت ارزشیابی تستی درس 1 +ستایش

عملکرد ریاضی روز یک شنبه

ضمن عرض سلام و خسته نباشید.

ریاضی :

آزمون فصل 1و2 کتاب فتحی برگزار شد.

تکلیف :

تکرار تمرین و مطالعه مجدد فصل 1و2 کتاب فتحی جهت دانش آموزانی که فردا دوباره آزمون می دهند.

فارسی :

ارزشیابی لغات درس 1و2و3

حل سوالات آزمون گذشته  واله

تکلیف :

رونویسی از درس 4 (داستان من و شما)بند اول

تکلیف و عملکرد روز چهارشنبه

ضمن عرض سلام و خسته نباشید

ریاضی مبحث تقسیم و ضرب اعداد کسری به روش محاسباتی و رسم شکل در کلاس تدریس شد.

لیگ ریاضیات برگزار شد.

فعالیت و کار در کلاس در کلاس کار شد.

تکلیف :

حل تمرینات صفحه 46 ،47و48 کلاغ سپید.

تکرار و تمرین جهت آزمون از کتاب  مهندس فتحی

فارسی :

تدریس قید

حل تمرین دفتر نکات

 

عملکرد ریاضی روز سه شنبه

ضمن عرض سلام و خسته نباشید

ریاضی :

تدریس ضرب کسرها ـ ساده کردن کسرها

تکلیف :

حل تمرینات کتاب درسی

تکرار و تمرین جهت آزمون کانگورو

فارسی :

ارزشیابی املا به روش تقریری و زنجیره ای

تکلیف :

دانش آموزانی که نمره املا زیر 19 گرفتند از روی املا در دفتر مشق بنویسند.

مطالعه درس 1و2و3 و نکات یادداشت شده در کلاس

عملکرد ریاضی روزدو شنبه

ریاضی :

حل تمرین کتاب ـ حل تمرینات کتاب کلاغ سپید ـ پاسخ به تست های کتاب مهندس فتحی تا آخر فصل عدد نویسی

تکلیف :

صفحه 41 و 42 کتاب کلاغ سپید

فارسی :

تاریخ ادبیات درس 3 ـ نگارش انشا با موضوع راستگویی ـ تدریس دانش زبانی

تکلیف :

پاسخ به تست های فصل 2 کتاب واله

 

عملکرد ریاضی روز یک شنبه

ضمن عرض سلام و خسته نباشید.

امروز مبحث کسر جهت رفع اشکال از دانش آموزان دوباره تدریس و یادآوری شد .

دانش آموزان فغالیت و کار در کلاس را در کلاس حل کردند.

تکلیف :

صفحه 39 و40و31و32 کتاب کلاغ سپید.

فارسی :

ارزشیابی کلاسی از درس 3

تکلیف :

رونویسی از شعر سخن

عملکرد ریاضی روز شنبه

ریاضی :

تدریس فصل 2 کسر و حل فعالیت صفحه 15 و 16 کتاب

تکلیف :

حل تمرینات صفحه 17 کتاب درسی

فارسی :

تدریس درس شعر سخن به همراه معنی شعر ، معنی کلمات و نکات مهم درس

تکلیف :

رونویسی ادامه درس 3 تا پایان درس با خط تحریر

مطالعه و تکرار و تمرین درس 3 و شعر سخن جهت ارزشیابی کلاسی فردا

 

 

تکلیف و عملکرد روز چهارشنبه

با سلام و عرض خسته نباشید.

تکلیف :

پاسخ تشریحی به سوال 70 تا 95 کتاب مهندس فتحی

مطالعه و تکرار تمرین نکات تدریس شده جهت آزمون تستی کل فصل 1 روز شنبه

فارسی :

رونویسی ادامه درس 3 از (رکاب دار   تا به شاه داد )

مطالعه معنی کلمات و هم خانواده ها و متضاد ها درس 1و2و3

مطالعه نکات مهم تدریس شده (نهاد و گزاره ـ جمع و مفرد ـ تعداد جمله ـ علائم نگارشی )

 

تکلیف و عملکرد روز چهارشنبه

با سلام و عرض خسته نباشید.

تکلیف :

جهت تکرار وتمرین بیشتر لطفا تست های صفحه 56 و 69  کتاب فتحی با  پاسخ تشریحی

مطالعه درس 1و2 کتاب فارسی و دفتر نکات  جهت آزمون تستی فردا

 

عملکرد ریاضی روزیکشنبه
با سلام و ضمن عرض خداقوت امروز نکات مهم عدد صحیح از کتاب به روش واله تدریس شد. ضرب و تقسیم عدد صحیح نیز تدریس شد. تکلیف : حل سوالات کتاب مهندس فتحی تا آخر فصل الگوها فارسی : نگارش انشا توسط دانش آموزان خلاقم (من یک مدیر هستم ......) تکلیف : یک صفحه املا توسط پدر یا مادر گرامی از درس 1و2 در دفتر مشق گرفته شود.
تکلیف و عملکرد روز چهارشنبه

با سلام و آرزوی سپری کردن اوقات خوش در کنار خانواده

امروز آزمون جامع ریاضی ـ فارسی و علوم برگزار شد

نکات مهم علائم نگارشی تدریس شد.

لیگ ریاضیات هفته سوم برگزار شد.

تکلیف :

تست 1 تا 25 کتاب مهندس فتحی با پاسخ تشریحی در دفتر ریاضی

مطالعه و تکرار و تمرین درس 1و2 جهت آزمون واله

لطفا درسنامه اول کتاب واله فارسی  مطالعه شود و تست های آن را پاسخ دهید.

عملکرد ریاضی روزدو شنبه

ریاضی :

حل نمونه سوال از تعداد و مجموع دنباله ها

تدریس کتاب به روش واله و یاداوری نکات مهم

تکلیف :

لطفا کتاب به روش (واله)تا صفحه ی 18 را با دقت مطالعه کرده و مثال های آن را در دفتر حل کنید.

فارسی :

برگزاری ارزشیابی درس 1و2

تکلیف :

ادامه درس تا پایان صفحه رو نویسی شود.

عملکرد ریاضی روز شنبه

ریاضی :

برگزاری ارزشیابی فصل اول

تکلیف :

حل سوالات کتاب کلاغ سپید صفحه ی 24 و 25

فارسی :

تدریس اجزاری جمله و نهاد و گزاره . شمارش تعداد جملات

ارزشیابی شعر حفظی

تکلیف :

رونویسی از ادامه درس 2 با خط تحریر  تا (ارتباطی ندارد)

تکلیف و عملکرد روز چهارشنبه

با سلام و عرض خسته نباشید.

ریاضی :

تدریس ادامه نکات عدد صحیح (جمع و تفریق عدد صحیح ) و حل تمرینات داخل کتاب و حل نمونه سوال

برگزاری آزمون لیگ ریاضیات

تکلیف :

حل تمرینات پایان فصل ـ تکرار و تمرین جهت ارزشیابی روز شنبه کل فصل 1

فارسی :

تدریس نکات مهم اسم جمع و مفرد

تکلیف : رو نویسی از ادامه درس تا پایان صفحه ـ مطالعه و تکرار و تمرین درس 1 و 2 و نکات مهم تدریس شده

 

 

عملکرد ریاضی روز سه شنبه

با عرض سلام و خدا قوت

ریاضی :

تدریس نکات عدد صحیح

تکلیف :

حل تمرینات عدد صحیح در کتاب درسی

تکرار و تمرین جهت آزمون کانگورو فردا

فارسی :

تدریس شعر ای مادر

ارزشیابی املا از درس 2

تدریس حکایت

تکلیف : رونویسی ادامه درس 2 از(  دقایقی  سپری شد تا  تفاوت ها بیشتر می شود )

عملکرد ریاضی و فارسی

ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت اولیا گرامی

 

عملکرد ریاضی :

مرور دوباره بر عدد صحیح  رفع اشکال از دانش آموزان

تدریس راهبرد اول از حل مساله (الگویابی )

تکلیف :

پاسخ به سوالات 22 و 23 کتاب کلاغ سپید

 

فارسی :

حل تمرین مربوط به بن مضارع و رفع اشکال از دانش آموزان

تدریس درس دوم پنجره های شناخت

تدریس هم خانواده ها

تکلیف :

رونویسی از درس دوم پنجره ها شناخت تا (بازگو کنید)

نمونه سوال تستی بخش پذیری

پسر گلم لطفا فایل زیر را که حاوی نمونه سوالات تستی از بخش پذیری می باشد را دانلود کنید و جهت تکرار و تمرین استفاده کنید.

   بخش پذیری    

عملکرد ریاضی روزیک شنبه

با عرض سلام و خسته نباشید

عملکرد ریاضی :

حل سوالات آزمون بخش پذیری و رفع اشکال از دانش آموزان

تدریس اعداد صحیح و حل کار در کلاس توسط دانش آموزان

تکلیف :

پاسخ به سوالات 17 و 18 کتاب کلاغ سپید

مطالعه مبحث بخش پذیری (دانش آموز گلم لطفا درسنامه بخش پذیری را دانلود و فردا به همراه خود به کلاس بیاورید )

فارسی :

حل تمرین مربوط به بن ماضی و رفع اشکال از دانش آموزان

تدریس بن مضارع

تکلیف :

حل تمرین بن ماضی و بن مضارع در کلاس

 

عملکرد ریاضی روز شنبه

با سلام و عرض خدا قوت خدمت دانش آموزان عزیز و اولیا گرامی

امروز هم طبق روال روز های قبل درس را با یاد و نام خدای مهربان آغاز کردیم.

ریاضی

رفع اشکال بخش پذیری  ـ برگزاری آزمون بخش پذیری

 

تکلیف :

حل سوالات کتاب کلاغ سپید صفحه ی 15 و16

فارسی

نکات مهم دستور زبان (فعل )تدریس شد.

تکلیف

تمرین داده شده در دفتر نکات

مطالعه و تکرار تمرین درس معرفت آفریدگار جهت ارزشیابی روز یک شنبه (شفاهی یا کتبی) موارد ارزشیابی معنی لغات ـ معنی شعر ـ دانش زبانی

نکات مهم بخش پذیری

دانش آموز سخت کوشم

لطفا فایل زیر که حاوی نکات مهم بخش پذیری و نمونه تست های مرتبط می باشد را دانلود کرده و مطالعه نمایید.

 

  بخش پذیری  

تکلیف و عملکرد روز چهارشنبه

با سلام و عرض خدا قوت خدمت دانش آموزان عزیز و اولیا گرامی

امروز هم طبق روال روز های قبل درس را با یاد و نام خدای مهربان آغاز کردیم.

ریاضی

قسمت پایانی نکات مهم بخش پذیری تدریس و مثال هایی در این زمینه کار شد.

تمرینات کتاب کلاغ سپید  و کتاب درسی در کلاس حل شد

لیگ ریاضیات برگزار گردید.

تکلیف :

تکرار و تمرین نکات تدریس شده بخش پذیری جهت آزمون تستی روز شنبه

حل سوالات کتاب کلاغ سپید صفحه ی 10 ، 11 و12

فارسی

تمرینات کتاب بنویسیم در کلاس حل شد.

تکلیف

10 فعل از درس اول و حکایت پیدا کنید و برای هریک موارد خواسته شده (زمان ـ شخص ـ جمع و مفرد) را تعیین کنید.

رو نویسی از حکایت محبت از اول تا خط چهارم  (برچهره ام سیلی زد) با خط زیبا و تحریر

مطالعه و تکرار تمرین درس معرفت آفریدگار جهت ارزشیابی روز شنبه (شفاهی یا کتبی) موارد ارزشیابی معنی لغات ـ معنی شعر ـ دانش زبانی

گزارش و عملکرد روز سه شنبه

با سلام و عرض خسته نباشید

ریاضی :

حل فعالیت و کار در کلاس صفحه ی 14 کتاب درسی

ارزشیابی از نکان تدریس شده در مبحث بخش پذیری 2 تا 7

تدریس بخش پذیری 8،9و10

تکلیف :

حل تمرین صفحه ی 15 در کتاب درسی

تکرار و تمرین جزوه ریاضی و نکات بخش پذیری 2 تا 10 جهت ارزشیابی

آمادگی جهت آزمون لیگ ریاضیات فردا

فارسی :

برگزاری اولین ارزشیابی املا از درس 1

حل سوالات کتاب بنویسیم درس 1

تکلیف :

تکرار و تمرین روان خوانی درس 1 و معنی لغات و معنی شعر

از هرنوع جمله (خبری ـ پرسشی ـ عاطفی) سه نمونه  از درس پیدا کرده در دفتر نکات یادداشت کنید.

 

تکلیف و عملکرد روز چهارشنبه

با سلام و عرض خسته نیاشید و تسلیت به مناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی

امروز هم کار خود را با یاد و نام خدای مهربون آغاز کردیم .

ریاضی :

فعالیت و کار در کلاس صفحه ی 7و8و9 در کلاس کار شد.

جهت آمادگی شرکت در لیگ ریاضیات دانش آموزان گلم گروه بندی شدند.

تکلیف :

حل تمرینات صفحه ی 10 کتاب ریاضی

فارسی :

ادامه درس معرفت کردگار تدریس شد لغات سخت درس و متن درس معناشد. کلمات هم خانواده و متضاد موجود در درس با کمک دانش آموزان گلم استخراج شد.

تکلیف :

رونویسی از شعر معرفت کردگار با خط زیبا و تحریر .مطالعه و تکرار و تمرین از روی درس ستایش و درس اول (معرفت کردگار) جهت آمادگی روز دوشنبه.تمرین روان خوانی از روی درس معرفت کردگار

با تشکر از دانش آموزان منظم و پرتلاشی که امروز مشق زیبایی ارائه دادند.

 

 

عملکرد ریاضی و فارسی

سلام و روز بحیر خدمت اولیاء گرامی و دانش  آموزان عزیز

امروز سه شنبه کلاس درس را با یاد و نام خدای مهربون آغاز کردیم.

ریاضی :

کار در کلاس و فعالیت درس اول با همکاری دانش آموزان گرامی در کلاس حل شد . مبحث (مضرب )تدریس شد.

تکلیف : حل تمرینات صفحه ی 6 کتاب درسی در کتاب

فارسی :

نکات مهم درس ستایش تدریس و آزمون کلاسی از معنی کلمات و معنی شعر گرفته شد .روخوانی درس معرفت آفریدگار قسمت اول تدریس شد.

تکلیف :

رونویسی با خط زیبا و تحریر از درس معرفت گردگار قسمت اول

 

عملکرد ریاضی و فارسی

با عرض سلام و عرض تسلیت به مناسبت ایام دهه محرم

امروز یک شنبه درس را با یاد و نام خدای مهربان آغاز کردیم .

عملکرد ریاضی :

جهت کسب آمادگی پسرای گلم با هم  مروری بر ریاضی کلاس پنجم داشتیم و سوالاتی نیز در همین زمینه در کلاس حل شد. ضمنا روز دوشنبه آزمون ورودی از پایه ی پنجم از بچه ها گرفته خواهد شد.

عملکرد فارسی :

درس ستایش از کتاب ششم تدریس و تاریخ ادبیات ، معنای لغات و معنی شعر به دانش آموزان گلم ارایه شد.

دانش آموزان گرامی لطفا نکات تدریس شده در منزل مطالعه شود.

تکلیف : رونویسی از درس ستایش با خط تحریر و زیبا

 

تکالیف نوروزی

 

پیشاپیش  فرارسیدن نوروز 1396 را به پسرای گلم و خانواده های گرامی تبریک می گویم

امیدوارم سال خوبی را در کنار خانواده محترم سپری کنید.

لطفا فایل زیر را دانلود کرده و در زمان تعیین شده انجام دهید.

تکالیف نوروزی ریاضی

گزارش و عملکرد ریاضی روز شنبه

با سلام و عرض روزبخیر

امروز آزمون کلاسی از سطح و حجم برگزار شد.

تکلیف :

لطفا فایل زیر را دانلود کرده و به 13 سوال اول آن پاسخ دهید.

نمونه سوال حل مساله

گزارش و عملکرد روز یک شنبه

با سلام و عرض خسته نباشید .

امروز نمونه سوالات مختلفی از مختصات در کلاس کار کردیم. . تکرار و تمرین هم در فصل 1 داشتیم.

تکلیف :

جهت آمادگی بیشتربرای آزمون نوبت اول  فایل زیر را دانلود کرده و به سوالات آن پاسخ دهید.

نمونه سوال 

گزارش و عملکرد ریاضی روز سه شنبه

با سلام و عرض خسته نباشید

امروز نمونه سوالات مختلفی از حل مساله در کلاس کار شد.

تکلیف :

پاسخ به سوالات 5 امتیازی سال 2004 و 2005 کتاب کانگورو 

 

گزارش و تکلیف پایان هفته

با سلام و عرض ادب

امروز آزمون تستی از فصل کسر ها برگزار شد.

تکلیف :

جهت یادگیری بیشتر فایل حاوی نمونه سوالات کسر و اعشار را در فایل زیر قرار دادم

لطفا فایل  را دانلود کرده و به سوالات آن پاسخ دهید. 

نمونه سوال اعشار پایه ی ششم

گزارش و تکلیف روز شنبه

با سلام و عرض خسته نباشید

امروز فصل 3 از کتاب درسی به روش دست ورزی تدریس شد.

تکلیف :

حل تمرینات صفحه ی 47 کتاب درسی

گزارش و تکلیف روز شنبه

با سلام و عرض خسته نباشید

امروز آزمون پایان ماه آبان برگزار شد.

سوالات اامتحان در کلاس حل و از دانش آموزان رفع اشکال شد.

تکلیف :

ششم ب : تکرار و تمرین فصل 1و 2

ششم الف : حل سوالات تستی صفحه ی 76 و 77 مهندس فتحی

گزارش و عملکرد روز چهارشنبه

با سلام و عرض خسته نباشید

امروز راهبرد چهارم حل مساله (حل مساله ساده تر) تدریس شد

ریاضی حل نمونه سوالات مختلف از فصل کسر

تکلیف :

حل نمونه سوال داخل برگه

و صفحه 74 و 75 فتحی

گزارش و تکلیف روز شنبه

با سلام وعرض تسلیت به مناسبت اربعین حسینی

امروز سوالات آزمون واله در کلاس کار و از دانش آموزان رفع اشکال شد.

آزمون ریاضی کاردرمنزل واله در کلاس کار شد.

تکلیف :

لطفا فایل زیر رل دانلود کرده و به سوالات آن پاسخ دهید.

سوالات تستی عدد نویسی

گزارش و عملکرد ریاضی روز سه شنبه

سلام خسته نباشید

امروز تست های  کتاب فتحی فصل عدد صحیح را در کلاس پاسخ دادیم

تکلیف :

تکرار و تمرین عدد صحیح در منزل جهت ارزشیابی تستی فردا

 

 

گزارش تکلیف روز دوشنبه

سلام و عرض ادب خدمت دانش آموزان گلم و اولیا گرامی

امروز نکات و سوالات درسنامه فصل کسر در کلاس تدریس و حل شد.

سوالات کتاب کانگورو در کلاس کار شد .

تکلیف :

حل سوالات فصل بخش پذیری کتاب مهندس فتحی

محتوای آموزشی ریاضی

پسرای ریاضیدانم

جهت آمادگی بیشتر شما درسنامه و تست های فصل کسر را در فایل زیر قرار دادم لطفا دانلود کرده و مطالعه نمایید.

 

درسنامه فصل کسر

گزارش و تکلیف روز دوشنبه

باسلام و عرض خسته نباشید

امروز تمرینات پایان فصل دوم با مشارکت دانش آموزان کار شد. و سوالات تستی بخش پذیری کتاب مهندس فتحی را پاسخ دادند.

تکلیف :

مطالعه و تکرار و تمرین فصل 1 تا پایان فصل بخش پذیری کتاب مهندس فتحی

پسرای سخت کوشم

فردا  ارزشیابی تستی از کتاب مهندس فتحی برگزار خواهد شد.

 

عملکرد و تکلیف ریاضی روز شنبه

سلام و عرض خسته نباشید و خدا قوت در اولین روز هفته

امروز درس محاسبات با کسر تدریس شد و نکات مهم آن به دانش آموزان تفهیم شد. و دانش آموزان  فعالیت و کاردرکلاس آن را حل کردند.

حل مساله

تدریس راهبرد سوم تفکر نظام دار (الگویابی ) و مساله های جلسه ی قبل

تکلیف :

حل تمرینات صفحه ی 38 و 39

گزارش و عملکرد ریاضی روز سه شنبه

سلام خسته نباشید

امروز مبحث اول از کتاب کانگورو در کلاس با همراهی دانش آموزان کارشد.

تکلیف :

پاسخ تشریحی به سوالات کتاب مهندس فتحی مبحث عدد نویسی تا سوال 70

گزارش و عملکرد روز دوشنبه

با سلام و عرض ادب

امروز در کلاس حل تمرین داشتیم. و نمونه سوالات جدیدی هم کار شد .

تکلیف :

حل سوال 70 تا 90 مهندس فتحی (ششم ب ) و سوال 70 تا 82 فتحی (ششم الف )

 

 

عملکرد و تکلیف ریاضی روز یک شنبه

با سلام و عرض ادب

ساعت اول :

تدریس درس ریاضی فصل کسر ها (تقسیم کسر بر کسر با رسم شکل و محور ) را داشتیم .

ساعت دوم :

معاون محترم سرکارخانم قاسمپور در کلاس ششم حضور پیدا کرده و آزمون معاون از تمام دروس از دانش آموزان گرفته شد.

تکلیف ریاضی  :

حل تمرینات صفحه ی 35 و 36کتاب درسی

محتوای آموزشی ریاضی

پسرای ریاضیدانم

لطفا فایل زیر که حاوی نکات مهم بخش پذیری می باشد را دانلود کرده، مطالعه و به تست های آن پاسخ دهید.

 

نکات تستی بخش پذیری

نمونه سوال ریاضی
هفته ششم لیگ برتر ریاضیات

هفته ششم لیگ برتر ریاضیات با حضور جناب آقای سجادی مدیر محترم آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد.

در این هفته سه تیم موفق به دریافت کارت سبز شدند.

                     

 

                 

 

دست ورزی ریاضی

عکس هایی از دست ورزی دانش آموزانم در کلاس ریاضی

بازی و ریاضی

 

گل پسرای باهوشم امروز هم براتون یه بازی جذاب گذاشتم امیدوارم خوشتون بیاد

جمع و تفریق کسرها

سرزمینی پر از هیجان وبازی

یکی از مهمترین روش های یادگیری برای دانش آموزان استفاده از بازی های آموزشی هست.

به همین منظور تمامی دانش آموزان کلاس را در یکی از معتبرترین سایت ها که حاوی بیش از500بازی آموزشی می باشد ثبت نام کرده ام.

نام کاربری،رمز عبور و نحوه کارکردن هر دانش آموز را در واتساپ برای اولیا عزیز جهت استفاده دانش آموزان می فرستم.

لیگ برتر ریاضیات

آموزش و آزمون ریاضی پیشرفته را در لیگ برتر ریاضیات پیگیری کنید.

روش نوین فرآیند یادگیری همراه با شور ونشاط وهیجان برای دانش آموزان

اولیا عزیز می توانند اخبار و حواشی لیگ را از طریق وبلاگ و واتساپ دنبال کنند.

در این لیگ به جای کارت قرمز(تنبیه)از کارت سبز(تشویق)استفاده می کنیم.

مسابقات لیگ برتر ریاضیات همزمان با آغاز سال تحصیلی در دبستان نخبگان جم شروع می شود.

بازی و ریاضی

 

بازی کسر جهت تقویت مقایسه کسر ها

بازی و ریاضی

 

دوستان  این بازی مهارت شما را در ساده کردن کسر ها بالا می برد

سوالات تستی علوم (1)

جهت استفاده دانش آموزان کوشا نمونه سوالات تستی ریاضی وعلوم را در این پست قرار می دهم .

توجه           توجه

به دلیل اختصاصی بودن  فیلم ها ،  نمونه سوالات و بازی های آموزشی  لطفا جهت استفاده با  رمز دانش آموز وارد شوید.

باسلام  و عرض تبریک خدمت اولیا  گرامی و دانش آموزان سخت کوش که توانستند آزمون ورودی را با موفقیت پشت سر بگذارند.

با توجه به اهداف بلند مدتی که در دبستان نخبگان جم طراحی کرده ایم لازم دانستم تا هر چه سریعتر وبلاگ کلاس ششم را آماده و راه اندازی کنم تا بتوانیم از زمان باقیمانده تابستان نهایت استفاده را ببریم.

امید آنکه بتوانم به کمک شما اولیا دلسوز در تحقق اهداف برنامه ریزی شده در طول سال تحصیلی دست پیدا کنیم.